Lifestyle

Overstappen of blijven? Ik help je!

For English, scroll down

Het nieuwe jaar is begonnen en mijn moeder en ik raakte aan de praat over haar energiekosten, nu ik even bij haar logeer met Mason en Mache. Hoe zit dat eigenlijk met haar stroom en gas thuis? Ze is natuurlijk al ietsje meer op leeftijd en energie vergelijken is niet altijd zo makkelijk voor haar. Ik ging op zoek naar een manier om haar daarbij te helpen. Eerlijk gezegd, had ik er zelf ook nog niet zoveel kaas van gegeten. In Zweden regelt mijn man dit allemaal bij ons thuis.

overstappen of blijven - go green - energie vergelijken - stroom en gas www.sofarsosabine.com

Overstappen of blijven? Ik help je!

Hoe weet je nu of je moet overstappen van leverancier of dat je toch goed zit en kan blijven? Dit ligt natuurlijk aan meerdere zaken, die voor verschillende mensen belangrijk zijn. Wil je bijvoorbeeld groene of grijze energie? Groene of zeer groene energie is beter voor de omgeving en het milieu. Grijze energie is natuurlijk goedkoper. Heb je het geld simpelweg niet om voor een groenere oplossing te kiezen, dan is dit misschien beter voor je. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren. Om een makkelijke vergelijking te maken, kun je zes stappen volgen. Ik help je hierbij! Zo kan mijn moeder goed bekijken of ze goed zit of toch gaat overstappen.

 1. Kies het juiste moment om te vergelijken. 
  6-8 weken voordat je contract verloopt is ideaal. Of als je een flexibel contract hebt, maak het niet uit. Bekijk dit dus eerst.
 2. Je verbruik bepalen.
  Op je jaarrekening vind je het verbruik, maar als je dit niet kan vinden, kun je ook een schatting maken op basis van de gezinssamenstelling.
 3. Welke woning? 
  Voor welke woning geldt het vergelijken? Ga je misschien verhuizen? Als je op hetzelfde adres blijft wonen, is het handig om je energiemaatschappij in te vullen, dan kun je zien welke verlengingsmogelijkheden er zijn.
 4. Groen of grijs
  Zoals ik al zei, maak nog even de keuze of je voor groene energie kiest of niet (jawel toch?). Dit kun je dan invullen tijdens het vergelijken.
 5. Soort contract
  Ga je voor een vast of een variabel contract? De tarieven van energie wijzigen twee keer per jaar, dus een vast contract blijft dan ongewijzigd.
 6. De uitslag
  Op de website van Overstappen.nl heb je nu een antwoord, welke energieleverancier het beste bij je past! Begin hier meteen met energie vergelijken.
  Deze website is 100% onafhankelijk en maakt gebruik van alle leveranciers! Via hen is het overstappen ook goedkoper dan direct bij de maatschappij, wel handig om te weten dus!

Dat klonk allemaal erg goed, dus nu weet ik eindelijk hoe ik mijn moeder kan helpen en we gaan het even goed bekijken samen. Eerst even opzoeken wanneer haar contract afloopt, maar dat is wel mooi om aan het begin van het jaar te bekijken omdat je dan precies weet wanneer je dit jaar kan beslissen of je gaat overstappen of blijven.

“Ik vind groene energie zelf wel iets moois hebben. Zeker nu ik mama ben.”

Nog meer vergelijken?

Deze website is niet alleen voor het vergelijken van energie, maar ook voor een hoop andere zaken die je misschien zou willen bekijken. Overweeg het eens te vergelijken voordat je iets opzegt of afsluit. Denk aan je autoverzekering, tv-contract, zorgverzekering en zelfs je mobiele abonnement. Het is toch zonde als je teveel betaald voor iets wat even goed is bij een ander bedrijf? Of als je vanaf dit jaar wil beginnen met het steunen van groene energie in plaats van grijze?

Ik vind groene energie zelf wel iets moois hebben. Zeker nu ik mama ben. De wereld moet nog langer mee en ik vind dit ook belangrijk om mee te geven aan Mason; zorgen voor de natuur en onze planeet.

Wat voor energie heb jij thuis en zou je overstappen of blijven als het toch goedkoper kan?

Heel veel succes en nu weet je hoe het moet!

Sabine

overstappen of blijven - go green - energie vergelijken - stroom en gas www.sofarsosabine.com

English:

The new year has begun and my mother and I started talking about her energy costs, now that I am staying at her place with Mason and Mache. What is the situation with her electricity and gas at home? She isn’t the youngest anymore and energy comparison is not always that easy for her. I was looking for a way to help her with this. Honestly, I had no idea how this works myself even. In Sweden, my husband arranges all the energy comparison at home.

Switch or stay? I help you!

How do you know whether you have to switch suppliers or not? This, of course, is due to several things that are important to different people. Do you want green or gray energy for example? Green or very green energy is better for the environment. Gray energy is of course cheaper. If you simply don’t have the money to opt for a greener solution, this might be better for you. Everyone has their preferences. To make an easy comparison, you can follow six steps. I help you with this! In this way my mother can see if she is going to switch or not.

 1. Choose the right moment to compare.
  6-8 weeks before your contract expires is ideal. Or if you have a flexible contract, it doesn’t matter. So check this first.
 2. Determine your consumption.
  On your annual overview you will find consumption, but if you can not find this, you can also make an estimate based on the family composition.
 3. Which property?
  For which property does the comparison apply? Are you going to move? If you continue to live at the same address, it is useful to fill in your energy company, so you can see which extension possibilities there are.
 4. Green or gray
  Like I said, just make a choice whether you choose green energy or not (go for green, right?). You can fill this in while you make the comparison.
 5. Type of contract
  Are you going for a fixed or a variable contract? The energy prices change twice a year in the Netherlands, so a fixed contract remains unchanged.
 6. The outcome
  For the people living in the Netherlands; you can check out the website Overstappen.nl and you now have the answer, which energy supplier suits you best! Start by immediately comparing energy here. This website is 100% independent and uses all suppliers! Through them, switching is also cheaper than directly at the energy supplier, so it is useful to know! That all sounded very good, so now I finally know how I can help my mother and we are going to take a good look together. First, we are going to look up when her contract expires, but that is perfect to look at, at the beginning of the year because we know exactly when we can decide this year whether she will switch or stay.
  For other people outside the Netherlands; those steps can be useful and maybe you will find a similar website if you will google this in your own language. Good luck! 

“I think green energy is something beautiful, especially now that I am a mother.”

Compare more?

This website Overstappen.nl is not only to compare energy suppliers, but also for a lot of other things that you might want to look at. Consider comparing it before you change something. Think of your car insurance, TV contract, health insurance and even your mobile subscription. It’s a shame if you pay too much for something that is equally good at another company. Or if you want to start from this year with supporting green energy instead of gray? I think that green energy is something beautiful. Especially now that I am a mother. The world must last longer and I think this is an important value I like to give to Mason; take care of nature and our planet.

What kind of energy do you have at home and would you switch or stay if it could be cheaper?

Best of luck, now you know how to switch!

Sabine

You Might Also Like

23 Comments

 • Reply
  Leny van der Knaap
  2 February 2018 at 09:35

  Ja energie is zeker iets om over na te denken, het zou jammer zijn als je teveel betaald, dus een vergelijking maken is vaak de moeite waard en zo gebeurd.

 • Reply
  nicole orriens
  6 February 2018 at 11:37

  Wij zitten nu al een tijdje bij dezelfde maar ik vind dat ik er eigenlijk weer eens kritisch naar zou moeten kijken!

 • Reply
  Tamara
  6 February 2018 at 11:44

  Mijn man regelt dit altijd hij controleert elk jaar welke maatschappij onder andete goedkoper is.

 • Reply
  Bianca
  6 February 2018 at 11:54

  Wij waren ook eerst aan het twijfelen, maar blijven toch maar bij dezelfde maatschappij x

 • Reply
  Joyce
  6 February 2018 at 11:55

  Handig zo’n duidelijk artikel. Ik heb het bij de huurprijs inzitten, maar in een volgende woning heb ik er zeker wat aan!

 • Reply
  Marjolein
  6 February 2018 at 13:16

  Groen, grijs dat is uiteraard soort van kolder in Nederland zoals ook wel weer bleek bij Lubach. Scherpere tarieven ben ik overigens wel gevoelig voor en stap elk jaar braaf over.

 • Reply
  Jamey
  6 February 2018 at 14:15

  Ik ben onlangs toch maar overgestapt. Het scheelde zo veel op de kosten!

 • Reply
  Merel
  6 February 2018 at 14:28

  Dit is eigenlijk iets dat we nog nooit hebben aangepast. Zijn tevreden, dat scheelt miss ook. Alleen zal t vast goedkoper kunnen, misschien toch maar eens doen.

 • Reply
  Mariëlle
  6 February 2018 at 14:30

  Mooi artikel en je hebt zeker gelijk. Helaas hebben wij toen we ons huis kochten ons contract voor 3 jaar vastgezet. Zodra dit contract afgelopen is stappen wij over naar Greenchoice, fijn me het terugleveren van zonnen-energie 😀

 • Reply
  Sandra Turel
  6 February 2018 at 15:24

  In principe vergelijken wij de aanbieden jaarlijks. Toch blijven we voorlopig bij dezelfde. Te veel voordelen 😉

 • Reply
  Mieke | mieksmind
  6 February 2018 at 16:19

  Ik woon thuis dus houd me er niet mee bezig, doen mijn ouders 😉

 • Reply
  Manon
  6 February 2018 at 17:36

  Ik woon nog bij mijn moeder en blijven nog steeds bij dezelfde al kijk ik wel soms om te vergelijken, maar bij ons zitten er toch wel veel voordelen

 • Reply
  Susan
  6 February 2018 at 21:17

  Interessant! Helaas kunnen wij niet kiezen; nieuwbouwwijk en hele wijk zit bij dezelfde… vinden wij helemaal niet zo chill. Goed artikel, even opslaan!

 • Reply
  Cassandra
  6 February 2018 at 21:27

  Hier stappen we bijna ieder jaar wel over, moet binnenkort weer ff vergelijken, contract verloopt bijna

 • Reply
  Fleur
  7 February 2018 at 22:03

  Wij hebben ook Groene stroom, maar stappen wel over als dat kan, scheelt altijd toch wel weer in de kosten

 • Reply
  Verena
  9 February 2018 at 23:22

  Goed om eens over na te denken! Nu ik ouder wordt, is dit ook steeds belangrijker 🙂

 • Reply
  Jasmin N
  10 February 2018 at 00:59

  Choosing the right company for the electricity seems to be crucial nowadays. Even though the actual electricity is cheap itself, some companies have ridiculous transfer fees. Good that you’re helping your mum out with this 🙂

 • Reply
  Kitty
  10 February 2018 at 10:56

  Currently I don’t have to worry about my energy provider or consumption but I imagine that’s going to change soon when we move so thanks for the tips 🙂

 • Reply
  Helene
  10 February 2018 at 10:58

  This is so interesting and useful post. We, here is Greece, try so much to go green but unfortunately, the financial crisis doesn’t really help. But every day’s small steps will help eventually. Personally, in my family we use the sun and collect the rays of sunlight to have hot water and power.

 • Reply
  Beth
  10 February 2018 at 20:01

  Because we are renters, we currently don’t have a choice in these matters. However, it was interesting to read coming from an American perspective.

 • Reply
  Kari
  11 February 2018 at 16:59

  Such a thorough guide! In the states, going green tends to take a little more money up front, so people in the middle or low income range don’t have much of a choice. Eventually, I would love to go green!

 • Reply
  Rory
  12 February 2018 at 11:32

  Good point. Ik neem er eigenlijk niet de tijd voor. En als ik denk ‘Nu moet ik het even doen’, is het moment alweer voorbij. Wij denken al jaren aan zonnepanelen, maar door het te lange nadenken is het al bijna te laat om het te doen. Het omslagpunt bereik je dan bijna niet meer. We wonen nu al bijna 16 jaar in dit huis. Om het rendabel te laten zijn zouden we zeker nog een jaar of 10 hier moeten blijven wonen. Dan doen we denk ik wel, maar om je nu min of meer te moeten laten vastleggen daarop (als je zonnepanelen wilt). Ik weet het niet. Maar dat is even off topic (maar het scheelt wel weer in de premie).

 • Reply
  Nazrin Miah
  12 February 2018 at 18:40

  When the pennies start adding up I think thats when you need to switch! Most of us believe the longer we stay with a company we get benefits for being loyal when well and truly this isnt the case. We should always research the best prices for everything as you will always find a competitive price!

  http://www.nmdiaries.com

 • Leave a Reply